BIAŁO- CZERWONE ŚLUBOWANIE KLAS 1

 

14 listopada w naszej szkole był uroczysty i niezwykle radosny dzień, ponieważ uczniowie z klasy 1a i 1b złożyli uroczyste ślubowanie i zostali włączeni do społeczności szkolnej. Pani Dyrektor  Halina Buchowska w asyście przedstawicieli klas pierwszych powitała wszystkich zebranych i przybyłych gości:

Proboszcza i Dziekana Krakowskiego – ks. Prot. Jarosława Antosiuka z Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, ks. Krzysztofa Jakubiaka z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, p. Norberta Rzepisko – Burmistrza MiG Skawina oraz  p. Witolda Grabca – Pierwszego zastępcę Burmistrza, p. Ewę Masłowską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skawinie, p. Ryszarda Majdzika – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczącego Komisji Edukacji,  p. Krystynę Droździewicz – Dyrektor Zespołu Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji, p. Małgorzatę Mailinger – Przewodniczacą Rady Rodziców SP, p. Pawła Leśniaka – Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców SP oraz rodziców, dziadków, nauczycieli i uczniów.

Główną rolę grali oczywiście pierwszoklasiści, którzy swój występ rozpoczęli od efektownego tańca – poloneza. Przybliżyli rys historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę, przedstawiając najważniejsze informacje połączone z hołdem dla naszych przodków, którzy oddali życie za ojczyznę. Zabrali też wszystkich w podróż po najpiękniejszych  regionach naszego kraju, prezentując się w regionalnych strojach, tańcach i przyśpiewkach.

Po wzruszającym występie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły Halina Buchowska oraz Burmistrz Norbert Rzepisko dokonali symbolicznego aktu pasowania na ucznia tym samym dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, zwracając się do głównych bohaterów z klasy 1a i 1b oraz wychowawczyń p. Anna Wiewióry i p. Małgorzaty Leśniak, nie szczędzili pochwał i słów zachwytu, obdarowując ich pamiątkowymi prezentami. Burmistrz podkreślił, że nasza szkoła odznacza się i wyróżnia wysokimi osiągnięciami w lokalnym środowisku, a uczniowie tu uczący się powinni być z tego dumni. Rodzice na ręce Pani Dyrektor Haliny Buchowskiej złożyli serdeczne podziękowania pełne wzruszenia i radości.

Ten dzień na długo zostanie w pamięci Pierwszaków. Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia! Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

 

Zobacz zdjęcia w galerii.