Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
z klas I-VIII do wzięcia udziału
w  szkolnym bożonarodzeniowym konkursie plastycznym

„Choinkowe radości”

 

Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych uczniów
 • rozwijanie kreatywności,
 • stworzenie możliwości prezentacji prac (wystawa pokonkursowa na stronie SP2 w zakładce świetlica).

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów z klas I-VIII z podziałem na dwie kategorie wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VIII
 2. Każdy uczeń wykonuje jedną pracę płaską, dowolną techniką na formacie A4.
 3. Kryteria oceny:
 • samodzielność wykonania poszczególnych elementów pracy konkursowej,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • estetyka wykonania,
 • zgodność z tematyką konkursu.
 1. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie w terminie do 22.12. 2020r
 2. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna (imię i nazwisko, klasa oraz zgoda na upublicznienie pracy, podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna).
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród.

                                                        

Życzymy owocnej pracy i dobrej zabawy!
Nauczyciele świetlicy

 

KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania)