Bryłowe miasto

Podczas nauki zdalnej nie ograniczyliśmy się tylko do wykonywania obliczeń, rozwiązywania zadań, poznawania nowych treści. Ostatnie tygodnie wykorzystaliśmy również do twórczej pracy. Uczniowie klas szóstych wykonali makiety, w których wykorzystali różne bryły. Były to: stożki, walce, różne graniastosłupy i ostrosłupy. Zobaczcie jak z modeli figur przestrzennych można stworzyć bryłowe miasta.

 

Magdalena Nawłoka