Laboratoria Przyszłości – sprawozdanie 31.10. 2022 

 

W październiku dzieci budowały roboty korzystając z gotowych instrukcji (na wzór instrukcji Lego), pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. Do tego zadania wykorzystywane były nowoczesne narzędzia edukacyjne w postaci zestawów klocków LEGO Bricq Motion Essential.  

Uczniowie poznali zasady pracy z klockami tego typu, rozwijali kompetencje społeczne oraz kształcili umiejętność pracy zespołowej. 

Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć była zabawa. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. 

 

 


 

Na zajęciach lekcyjnych z chemii uczniowie klasy 7a i 7b w ramach lekcji powtórzeniowych wykonywali wirtualne doświadczenia z działu „Powietrze i inne gazy”  (m.in. otrzymywanie tlenu, wodoru, dwutlenku węgla, spalanie pierwiastków w tlenie). Również uczniowie wszystkich klas 8 w ramach powtórzenia przed sprawdzianem wirtualnie otrzymywali kwas siarkowodorowy i siarkowy (IV) oraz rozwiązywali zadania testowe sprawdzające ich wiedzę i umiejętności. 

 Dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów i pozytywnym emocjom udało się uczniom osiągnąć satysfakcję z samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń i jeszcze lepiej przyswoić wymaganą wiedzę.