NIEZYKŁA WYPRAWA DO SOLILANDII

 

25 października 2021r. uczniowie klas 2a i 2b w ramach programu „Odkrywamy Małopolskę” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego wyjechali na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. W tym dniu przenieśli klasę lekcyjną głęboko pod ziemię, a zajęcia szkolne zamienili na wesołą wędrówkę solnymi korytarzami.

Zajęcia były podzielone na kilka etapów:

  • spotkanie z przewodnikiem, który opowiedział nam o historii kopalni i pracy górników
  • wykonywanie wyznaczonych zadań (szukanie Soliludka, solona,  śladów solizaura, pierścienia św. Kingi )
  • przejście z Soliludkiem  trasą turystyczna, podczas której dzieci poznały wielickie legendy, podziwiały rzeźby solne i Kaplicę św. Kingi, wykonały wspólne pamiątkowe zdjęcia, dowiedziały się  mnóstwo ciekawostek na temat bogactw naturalnych
  • zabawy i konkursy w znakomitym towarzystwie „Ducha Kopalni”, zakończone otrzymaniem pamiątkowych dyplomów

Po trudach wędrówki uczniowie zjedli obiad w podziemnej restauracji i wyjechali windą na powierzchnię ziemi.

Następnie  udali się do Tężni Solankowej, gdzie uwalniająca  się naturalna mgła solna dodała  im energii i wspomogła budowanie odporności organizmu, mogli również podziwiać panoramę miasta z wieży widokowej.

Pobyt w Wieliczce pozostawił nie tylko miłe wspomnienia  i moc wrażeń, ale także  pozwolił uczniom na: poczucie przynależności do własnego regionu, zdobycie wiedzy na temat dziedzictwa  kulturowego.

Dzięki takim zajęciom dostosowanym do podstawy programowej uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności interaktywnych- współzawodnictwa, wykorzystania teoretycznych informacji w praktyce, selekcjonowania wiedzy itp. Program wycieczki obejmował obszary    z zakresu edukacji: polonistycznej, regionalnej, przyrodniczej, historycznej i zdrowotnej. Stosowano różne metody pracy np. pogadanka, rozmowa, praca w grupach, praca z materiałem źródłowym  (ekspozycja muzealna), prezentacja multimedialna.

Po podziemnej  lekcji dzieci  wiedzą jak zachować się w miejscach o zaostrzanych zasadach bezpieczeństwa,  potrafią scharakteryzować  pracę górnika, obserwować zjawiska i procesy przyrodnicze i opowiadać o nich, znają legendy wielickie, bogactwa naturalne naszego kraju, rozpoznają  sygnały alarmowe.

Wycieczka do Wieliczki połączyła fascynująca przygodę z  wartościową lekcją.

 

Małgorzata Leśniak