Sukces informatyczny Michała

8 marca 2019r. w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UNIWERSYTETU Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie XIII Konkursu Informatycznego Bóbr połączone z wręczeniem nagród.  Wziął w nim udział Michał Maślanka z klasy 6e który został laureatem III miejsca w kategorii klas IV – VI.

Michał już po raz drugi sięga po laury w tym prestiżowym konkursie.

W konkursie wykazał się dużą wiedzą, i umiejętnościami informatycznymi, pokonując licznych rywali, gdyż do tegorocznej edycji przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły.

Dyrekcja SP2  oraz koordynator konkursu Elżbieta Puchała składają gorące podziękowania rodzicom Michała za zorganizowanie wyjazdu do Torunia naszego młodego informatyka po odbiór dyplomu i nagrody.

Michałowi serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów informatycznych.

Elżbieta Puchała