„ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym nasza Placówka, po raz kolejny, będzie brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

Organizatorami Programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., z siedzibą w Krakowie. 

Program powstał w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do właściwego pozbywania się zużytych baterii i telefonów, a tym samym kształtowania właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

W trakcie całego roku szkolnego będziemy zbierać zużyte telefony komórkowe. Natomiast zbiórka baterii będzie zorganizowana wiosną 2022 roku, o czym poinformujemy.

Na podstawie komisyjnie zweryfikowanych wyników ważenia baterii oraz telefonów komórkowych, wyłonieni zostaną Laureaci danej Edycji oraz Placówki uprawnione do wyróżnień i nagród specjalnych.

Celem konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych baterii oraz jak największej masy zużytych telefonów komórkowych. Przewiduje się przyznanie nagród za każde oddane 5 kg telefonów komórkowych.

Zużyte telefony komórkowe należą do grupy urządzeń, których nie należy wyrzucać do kosza na śmieci.  Telefony komórkowe mogą zawierać cenne surowce, takie jak kobalt, platyna. Wiele z nich można ponownie odzyskać przekazując zużyte telefony do recyklingu. Zamiast eksploatować naturalne zasoby Ziemi, do produkcji nowych urządzeń można wykorzystać materiały pochodzące z poddanych recyklingowi odpadów.

Zużyte telefony komórkowe mogą być odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi szkodliwe dla środowiska naturalnego substancje. Wyrzucone w niewłaściwy sposób (np. do kosza na śmieci) mogą zatruwać glebę, wodę i powietrze!

Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do udziału zbiórce telefonów, a w późniejszym czasie także baterii. W szkole zostało wyznaczone miejsce (przy dyżurce), w którym będą zbierane telefony.

Przed oddaniem telefonu wyciągamy z niego kartę sim,
nie wyciągamy baterii.

Liczymy na aktywny udział całej społeczności szkolnej i mamy nadzieję, że nasza Placówka będzie w gronie szkół wyróżnionych i nagrodzonych za dużą ilość zebranych odpadów, jakimi są stare  telefony i zużyte baterie.

 

                                             

Koordynator Programu -Danuta Kotula