Sprawozdanie z realizacji zadań programu „Aktywna Tablica”

  

W ramach realizacji zadań rządowego Programu „Aktywna Tablica” w naszej szkole został powołany zespół nauczycieli, którego zadaniem było czuwanie nad stosowaniem i właściwym wykorzystaniem narzędzi TIK (Technologia Informacyjno- Komunikacyjna) w codziennej pracy dydaktycznej.

            Nauczyciele brali udział w szkoleniach z zakresu obsługi programów multimedialnych, a także w webinariach, takich jak:

„Aktywna Tablica 2023- Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach podstawowych ,
Usprawnianie zaburzonych obszarów i funkcji poznawczych z wykorzystaniem TIK”.

Jednym z zadań realizowanego Programu był udział nauczycieli w międzyszkolnej sieci współpracy. Przedstawiciele powołanego zespołu uczestniczyli w spotkaniach on-line organizowanych przez firmę Learnetic SA, dzięki której korzystamy z serii programów multimedialnych  mTalent. Oprócz tego nawiązano kontakt z koordynatorami Programu w innych placówkach naszej gminy. Taka współpraca pozwala na dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniami i zastosowanymi rozwiązaniami. Podczas prowadzonych rozmów nauczyciele wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat wykorzystywanych programów i narzędzi dydaktycznych.

Przez cały okres realizacji zadań Programu „Aktywna Tablica,” w każdym oddziale szkoły były prowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK. Odbyło się kilka lekcji otwartych, na których zostały zastosowane narzędzia technologii informacyjno- komunikacyjnej. Jedną z takich lekcji przeprowadziła pani Katarzyna Lichacz. Była to lekcja języka polskiego w klasie 8a. Jej temat brzmiał- „Uwięzieni w zamku Horeszków – podsumowanie cyklu lekcji opartych na utworze Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.  W lekcji uczestniczyła pani dyrektor, pani wicedyrektor oraz inni nauczyciele. Prowadząca zajęcia – pani Katarzyna Lichacz – w bardzo ciekawy sposób pokazała zastosowanie TIK na lekcji. Podczas zajęć wykorzystała tablicę multimedialną oraz laptop. Uczniowie także używali laptopa do rozwiązywania przygotowanych zadań. Zastosowanie takich narzędzi spowodowało, że przeprowadzona lekcja była bardzo ciekawa dla uczniów. Również zaproszeni goście byli zadowoleni z przebiegu zajęć i wysoko ocenili jakość przeprowadzonej lekcji.

 Poniżej znajduje się link do scenariusza lekcji języka polskiego w kl.8a.

 Scenariusz lekcji j. polskiego  w kl. 8a – czytaj……

Kolejną lekcją otwartą podczas, której zastosowano tablicę interaktywną, były zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej z cyklu ” Chodź, opowiem Ci bajeczkę”. Zajęcia prowadziły panie – Jolanta Felczak i Anna Wiewióra. Temat zajęć brzmiał  „Wiosenna opowieść: Zajączek, kurczątko i poszukiwania mamy”. Zajęcia obserwowała pani dyrektor oraz zaproszeni goście-nauczyciele i dzieci z Przedszkoli nr 2 i nr 5.

 Scenariusz zajęć czytaj….

 

Także nauczyciele specjaliści (terapeuta pedagogiczny, logopeda, pedagodzy) podczas zajęć terapii indywidualnej i grupowej stosowali zakupione programy i pomoce dydaktyczne.

Dzięki wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt – tablice interaktywne, laptopy, tablety i szereg programów multimedialnych prowadzone zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów. Stosowanie TIK znacznie zwiększyło zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w proces nauczania i uczenia się. Nauczyciele mogą dobierać narzędzia do indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości danej klasy.

 

            Danuta Kotula -e-koordynator Programu „Aktywna Tablica”